You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
UI / UX nədir və nə qədər vacibdir?

UI / UX nədir və nə qədər vacibdir?

UI və UX tez-tez birlikdə istifadə olunsa da, əslində iki fərqli sahədir. UX-dən çox geri qalan ölkəmizdə, UI-də olmasa da, təəssüf ki, bu işi peşəkarlıqla yerinə yetirən insanlar da aralarındakı fərqi bilmirlər.